Adatkezelési Nyilatkozat

Ez az alkalmazás összegyűjti a felhasználók személyes adatait.

Az összegyűjtött adatok típusai

Az Alkalmazás azon személyes adattípusok között, amelyeket önmagában vagy harmadik személyeken keresztül gyűjt össze, tartalmaznak cookie-kat, felhasználónevet, e-mail címet, különböző típusú adatokat, felhasználási adatokat, weboldalt, keresztnevet és vezetéknevet. Az összegyűjtött személyes adatok minden egyes típusát az adatvédelmi irányelv külön fejezetében, vagy az Adatgyűjtés előtti speciális magyarázó szövegek tartalmazzák. A Személyes Adatok szabadon felhasználhatók a Felhasználó által, vagy felhasználási adatok esetén, amelyeket az alkalmazás használatakor automatikusan gyűjtenek össze. Eltérő rendelkezés hiányában az ezen Alkalmazás által kért valamennyi adat kötelező, és az ezen adatok átadásának elmulasztása megakadályozhatja, hogy ez az alkalmazás szolgáltatásait nyújtsa. Abban az esetben, ha ez a kérelem kifejezetten kijelenti, hogy egyes adatok nem kötelezőek, a felhasználók szabadon nem adhatják meg az adatokat, anélkül, hogy következményei lennének a Szolgáltatás elérhetőségével vagy működésével kapcsolatban. Azok a felhasználók, akik bizonytalanok arról, hogy mely személyes adatok kötelezőek, szívesen felkeresik a Tulajdonosot. A jelen Alkalmazás vagy az ezen alkalmazás által használt harmadik fél által igénybe vett Sütik – vagy egyéb nyomkövető eszközök használata a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás biztosítására szolgál, a jelen dokumentumban leírt egyéb célok mellett és a Cookie Policy, ha elérhető. A Felhasználók felelősek az ezen az alkalmazáson keresztül szerzett, közzétett vagy megosztott harmadik személyektől származó személyes adatokért, és megerősítik, hogy a harmadik fél hozzájárulása ahhoz, hogy az adatokat a Tulajdonosnak átadja.

Az adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok jogosulatlan hozzáférését, közzétételét, módosítását vagy jogosulatlan megsemmisítését. Az adatfeldolgozást számítógépes és / vagy informatikai eszközök segítségével végzik, a szervezettel kapcsolatos eljárások és a feltüntetett célokhoz szorosan kapcsolódó módok szerint. A Tulajdonoson kívül egyes esetekben az Adatok hozzáférhetőek lehetnek az Alkalmazás (igazgatás, értékesítés, marketing, jogi, rendszergazda) vagy külső felek (például harmadik felek, párttechnikai szolgáltatók, postai szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, hírközlési ügynökségek), akik szükség esetén mint tulajdonos által kinevezett adatfeldolgozók. E felek frissített listáját a Tulajdonos bármikor kérheti.

A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos a Felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokat feldolgozhat, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes:

A felhasználók egy vagy több konkrét célra hozzájárultak. Megjegyzés: Bizonyos jogszabályok értelmében a Tulajdonos jogosult a személyes adatok feldolgozására mindaddig, amíg a Felhasználó nem kifogásolja az ilyen feldolgozást (“opt-out”) anélkül, hogy beleegyezésükre vagy a következő jogalap bármelyikére hivatkozna. Ez azonban nem alkalmazandó, amikor a személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik; adatszolgáltatásra van szükség a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és / vagy a szerződés előtti szerződéses kötelezettségeihez; a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a Tulajdonos tárgyát képező jogi kötelezettségnek; a feldolgozás olyan tevékenységhez kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonos tulajdonában lévő hatósági jogkör gyakorlásában hajtanak végre; feldolgozásra van szükség a Tulajdonos vagy harmadik fél jogos érdekeinek alkalmazásában.

Mindenesetre a Tulajdonos szívesen segít tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a személyes adatok szolgáltatása kötelező vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Hely

Az adatokat a Tulajdonos működési irodáiban és minden olyan helyen tárolják, ahol a feldolgozásban érintett felek találhatók.

A Felhasználó helyétől függően az adatátvitelek magukban foglalhatják a Felhasználó adatai más országba történő átvitelét. Ha többet szeretne megtudni az átadott adatok feldolgozásának helyéről, a felhasználók ellenőrizhetik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részleteket. A felhasználóknak joguk van megismerni az adatátvitel jogalapját az Európai Unión kívüli országban vagy a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó nemzetközi szervezetekkel, illetve két vagy több ország, például az ENSZ által létrehozott nemzetközi szervezet, valamint a meghozott biztonsági intézkedésekről a tulajdonos, hogy megvédje adataikat.

Ha ilyen átruházás történik, a Felhasználók többet tudnak megismerni a jelen dokumentum vonatkozó részeiben, vagy érdeklődni a Tulajdonosmal a kapcsolattartón megadott információk felhasználásával.

Késleltetési idő

A személyes adatokat feldolgozni és tárolni mindaddig, amíg az általuk gyűjtött célok megkövetelik. Ebből adódóan:

A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célokra gyűjtött személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg a szerződést teljes mértékben nem teljesítik. A Tulajdonos jogos érdekei érdekében összegyűjtött személyes adatokat az ilyen célok eléréséhez szükséges ideig meg kell őrizni. A tulajdonosok konkrét információkat találhatnak a Tulajdonos jogos érdekeit illetően a jelen dokumentum vonatkozó részeiben vagy a Tulajdonoshoz való kapcsolattartás során.

A Tulajdonosnak lehetősége van arra, hogy hosszabb ideig megőrizze a Személyes Adatait, ha a Felhasználó hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz, amennyiben az ilyen beleegyezést nem vonják vissza. Ezen túlmenően a Tulajdonos kötelezheti a személyes adatokat hosszabb időre történő megőrzésére, ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy hatósági utasítás meghozatalához szükséges.

A megőrzési idő lejárta után a személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adatátvitelhez való jog nem érvényesíthető a megőrzési időszak lejártát követően.

A feldolgozás célja

A Felhasználóval kapcsolatos adatok összegyűjtése lehetővé teszi a Tulajdonos számára a Szolgáltatásainak, valamint a következő célok elérését: Forgalom optimalizálása és terjesztése, Tárhely és háttér infrastruktúra, Regisztráció és hitelesítés, Analytics, Külső platformokból származó tartalom megjelenítése, Kapcsolatok kezelése és üzenetküldés, Kapcsolatfelvétel a felhasználóval, Támogatás kezelése és kapcsolatfelvételi kérelmek, Tartalmi megjegyzések, SPAM-védelem és remarketing és viselkedés szerinti célzás. A felhasználók további részletes információkat találnak a feldolgozás ilyen céljáról és az egyes célokra használt konkrét személyes adatokról a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban.

Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtik és használják:

Analitika

Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a webes forgalmat, és felhasználható legyen a felhasználói viselkedés nyomon követésére.

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google az összegyűjtött adatokat felhasználja az alkalmazás alkalmazásának nyomon követésére és vizsgálatára, a tevékenységeiről szóló jelentések készítésére és a többi Google szolgáltatással való megosztására. A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook, Inc.)

A Facebook Hirdetések konverziókövetése a Facebook, Inc. analitikai szolgáltatása, amely a Facebook hirdetési hálózatából származó adatokat összekapcsolja a jelen alkalmazásban végrehajtott műveletekkel.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

Kapcsolatfelvétel a felhasználóval

Levelezési lista vagy hírlevél (ez az alkalmazás)

A levelezőlistára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe hozzá lesz adva azoknak a névjegyzékéhez, akik e-mailes e-mailes üzeneteket kaphatnak, amelyek kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmaznak. E-mail címét is felveheti ebbe a listára, ha aláírja az alkalmazást, vagy megvásárlást követően.

Személyes adatok gyűjtése: e-mail cím.

Kapcsolatfelvételi űrlap (ez az alkalmazás)

A Felhasználó az adatlapon szereplő űrlap kitöltésével a Felhasználó felhatalmazza ezt az Alkalmazást, hogy használja ezeket a részleteket, hogy válaszoljon az információkra, idézőjelekre vagy bármely másfajta kérésre az űrlap fejlécében feltüntetett módon.

Személyes adatok gyűjtése: e-mail cím, utónév és vezetéknév.

Tartalom kommentálás

A tartalom-kommentálási szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy észrevételeiket megfogalmazzák és közzéteszik az alkalmazás tartalmára vonatkozóan. A Tulajdonos által választott beállításoktól függően a felhasználók névtelen megjegyzéseket is hagyhatnak. Ha a felhasználó által megadott személyes adatok között van egy e-mail cím, használhatják ugyanazt a tartalomra vonatkozó megjegyzések értesítését. A felhasználók felelősek saját megjegyzéseik tartalmáért. Ha egy harmadik féltől származó tartalommegjegyzés szolgáltatás telepítve van, akkor továbbra is összegyűjtheti azokat a webes forgalmi adatokat, amelyekre a megjegyzésszolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják a tartalom kommentálási szolgáltatást.

A kommentarendszer közvetlenül kezelhető (ez az alkalmazás)

Ez az alkalmazás saját belső tartalomjegyzéki rendszerrel rendelkezik.

Személyes adatok gyűjtése: e-mail cím, felhasználónév és weboldal.

Tartalom megjelenítése külső platformokon

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a külső platformokon tárolt tartalmakat közvetlenül az alkalmazás oldalain tekintse meg és kölcsönhatásba lépjen velük. Ez a fajta szolgáltatás továbbra is gyűjthet webes forgalmi adatokat azoknak az oldalaknak, ahol a szolgáltatást telepítette, akkor is, ha a felhasználók nem használják.

Google betűtípusok (Google Inc.)

A Google Betűtípusok a Google Inc. által nyújtott betűtípus-megjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az Alkalmazás ilyen típusú tartalmat foglaljon bele az oldalára.

Személyes adatok gyűjtése: Használati adatok és különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Privacy Policy.

Google Térkép widget (Google Inc.)

A Google Térkép a Google Inc. által nyújtott térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az Alkalmazás ilyen típusú tartalmat foglaljon bele az oldalára.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Privacy Policy.

Gravatar (Automattic Inc.)

A Gravatar egy olyan képmegjelenítési szolgáltatás, amelyet az Automattic Inc. biztosít, amely lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalára. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Gravatar-képeket használnak a megjegyzések formanyomtatványaihoz, akkor a kommentátor e-mail címe vagy annak egy része elküldhető Gravatarnak – még akkor is, ha a kommentátor nem jelentkezett be erre a szolgáltatásra.

Személyes adatok gyűjtése: e-mail cím és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Privacy Policy.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Az Instagram az Instagram, Inc. által nyújtott képmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az Alkalmazás ilyen típusú tartalmat foglaljon bele az oldalára.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Privacy Policy.

SoundCloud widget (SoundCloud Limited)

A Soundcloud a SoundCloud Limited által biztosított hangtovábbítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazás ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalára.

Személyes adatok gyűjtése: Használati adatok. A feldolgozás helye: Németország – Privacy Policy.

Spotify widget (Spotify AB)

A Spotify egy olyan audio tartalomszolgáltató szolgáltatás, amelyet a Spotify AB biztosít, és amely lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalára.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: Svédország –Privacy Policy.

Typekit (Adobe Systems Incorporated)

A Typekit az Adobe Systems Incorporated által biztosított betűtípus-megjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalára.

Személyes adatok gyűjtése: Használati adatok és különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

A Vimeo egy video tartalom vizualizációs szolgáltatás, amelyet a Vimeo, LLC biztosít, amely lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalaira.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

YouTube video widget (Google Inc.)

A YouTube a Google Inc. által nyújtott videotartalmak vizualizációs szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy az Alkalmazás olyan tartalmat foglaljon bele az oldalára.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

Tárhely és háttér infrastruktúra

Ez a fajta szolgáltatás célja olyan adat és fájlok tárolása, amelyek lehetővé teszik az alkalmazás futtatását és elosztását, valamint készenléti infrastruktúrát biztosítva az alkalmazás sajátosságainak vagy részeinek futtatásához. E szolgáltatások némelyike földrajzilag elosztott szervereken keresztül működik, ami megnehezíti a személyes adatok tárolásának helyét.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

A DigitalOcean a DigitalOcean Inc. hosting szolgáltatása.

Személyes adatok gyűjtése: különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

Linode (Linode, LLC.)

A Linode a Linode, LLC által nyújtott tárhely szolgáltatás.

Személyes adatok gyűjtése: különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

Kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az e-mail címek, a telefonos kapcsolatok vagy egyéb kapcsolattartók adatbázisa kezelését a Felhasználóval való kommunikáció céljából. Ezek a szolgáltatások adatokat gyűjthetnek arról a dátumról és időpontról is, amikor az üzenetet a felhasználó megvizsgáltatta, illetve amikor a felhasználó kapcsolatba lépett vele, például az üzenetben szereplő hivatkozásokra kattintva.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

A MailChimp egy e-mail címkezelő és üzenetküldő szolgáltatás, amelyet a The Rocket Science Group, LLC biztosít.

Személyes adatok gyűjtése: e-mail cím. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

A támogatási és kapcsolattartási kérelmek kezelése

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazás kezelje az e-mailen vagy egyéb módon, például a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapott támogatási és kapcsolattartási kéréseket. A feldolgozott személyes adatok a Felhasználó által megadott információktól és a kommunikációhoz használt eszközöktől (például e-mail címtől) függenek.

Zendesk (Zendesk)

A Zendesk a Zendesk Inc. által nyújtott támogatási és kapcsolattartó kéréskezelő szolgáltatás.

Személyes adatok gyűjtése: különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

Regisztráció és hitelesítés

Regisztrálással vagy hitelesítéssel a Felhasználók engedélyezik, hogy az alkalmazás azonosítsa azokat, és hozzáférést biztosítson a dedikált szolgáltatásokhoz. Az alábbiakban leírtak szerint harmadik felek regisztrációs és hitelesítési szolgáltatásokat nyújthatnak. Ebben az esetben ez az alkalmazás hozzáférhet egyes, harmadik felek által tárolt adatokhoz, regisztrációs vagy azonosítási célokra.

Közvetlen regisztráció (ez az alkalmazás)

A Felhasználó regisztrálja magát a regisztrációs űrlap kitöltésével és a Személyes adatok közvetlen benyújtásával.

Személyes adatok gyűjtése: e-mail cím, felhasználónév és különböző típusú adatok.

Remarketing és viselkedés szerinti célzás

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi az alkalmazás és partnerei számára, hogy tájékoztassák, optimalizálják és reklámozzák a reklámot az Alkalmazás múltbeli felhasználása alapján. Ezt a tevékenységet a Használati adatok nyomon követésével és a Cookie-k segítségével végzi el, a remarketing és a viselkedés szerinti célzási tevékenységet kezelő partnerekre átruházott adatok. Az alábbi szolgáltatások bármelyikének felajánlása mellett a Felhasználó kizárhatja a harmadik féltől származó szolgáltatás cookie-k használatát a Network Advertising Initiative opt-out oldal megtekintésével. Network Advertising Initiative opt-out page.

Facebook egyéni közönség (Facebook, Inc.)

A Facebook egyéni közönség a Facebook, Inc. remarketing- és viselkedési célzási szolgáltatása, amely összekapcsolja az alkalmazás tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és e-mail cím. A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Privacy Policy – Opt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

A Facebook remarketing a Facebook, Inc. remarketing- és viselkedési célzási szolgáltatása, amely összekapcsolja az alkalmazás tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k és felhasználási adatok. A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy – Opt Out.

Spam-védelem

Ez a fajta szolgáltatás elemzi a jelen alkalmazás forgalmát, amely potenciálisan a felhasználók személyes adatait tartalmazza, azzal a céllal, hogy kiszűrje azokat a forgalmi elemekből, üzenetekből és tartalmakból, amelyeket SPAM-ként ismernek el.

Akismet (Automattic Inc.)

Az Akismet a SPAM védelmi szolgáltatás, amelyet az Automattic Inc.

Személyes adatok gyűjtése: különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: USA – Privacy Policy.

Forgalom optimalizálása és elosztása

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazás terjesztheti tartalmát a különböző országokban található szerverek segítségével, és optimalizálja teljesítményét. Mely személyes adatok feldolgozása függ a szolgáltatások jellemzőitől és módjától. A funkciójuk az ezen alkalmazás és a felhasználó böngésző közötti kommunikáció szűrése. Figyelembe véve a rendszer elterjedt eloszlását, nehéz meghatározni azokat a helyeket, ahol a tartalom, amely tartalmazza a Személyes Információk Felhasználót, átkerülnek.

CloudFlare (Cloudflare)

A CloudFlare a CloudFlare Inc. által biztosított forgalomoptimalizáló és disztribúciós szolgáltatás. A CloudFlare integráltsága azt jelenti, hogy az alkalmazással, azaz az ezen alkalmazás és a felhasználó böngészője közötti kommunikációt az összes alkalmazással szűrődik, miközben lehetővé teszi az alkalmazásból származó analitikai adatokat is összegyűjtött.

Személyes adatok gyűjtése: A cookie-k és a különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Privacy Policy.

Felhasználói adatbázis-kezelés

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Tulajdonos számára felhasználói profilok létrehozását az e-mail címmel, személyes névvel vagy más, a Felhasználó által az alkalmazáshoz megadott információval, valamint a Felhasználói tevékenységek analitikai funkciók nyomon követésével. Ez a személyes adat egyúttal a Felhasználóhoz (például a közösségi hálózatokhoz tartozó profilokhoz) nyilvánosan elérhető információkhoz is illeszkedik, és olyan privát profilokat hoz létre, amelyeket a Tulajdonos megjeleníthet és felhasználhat az alkalmazás javítása érdekében. Néhány ilyen szolgáltatás lehetővé teszi az időzített üzenetek küldését a Felhasználóhoz, például az ezen alkalmazáson végrehajtott konkrét műveletek alapján.

Intercom (Intercom Inc.)

Az Intercom az Intercom Inc. által biztosított felhasználói adatbázis-kezelő szolgáltatás. Az Intercom kommunikációs eszközként is használható, akár e-mailen keresztül, akár az alkalmazáson belüli üzenetek révén.

Személyes adatok gyűjtése: Cookie-k, e-mail cím, felhasználási adatok és különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: USA –Privacy Policy.

A Felhasználók jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által feldolgozott adatokra vonatkozóan. A Felhasználóknak különösen joga van a következők végrehajtásához:

Engedje ki bármikor hozzájárulását. A felhasználóknak joga van visszavonni a beleegyezést, ha korábban beleegyezésüket adták személyes adataik feldolgozásához. Az adatok feldolgozásának tárgya. A felhasználóknak joguk van kifogásolni adatainak feldolgozását, ha a feldolgozást a beleegyezéstől eltérő jogalapon hajtják végre. További részleteket az alábbi külön fejezetben talál. Hozzáférés az adatokhoz. A felhasználóknak jogukban áll megtudni, hogy a Tulajdonos kezeli-e az adatokat, beszerezik-e a feldolgozás egyes szempontjairól szóló információkat, és megkapják-e a feldolgozás alatt álló Adatok egy példányát. Ellenőrizze és kijavítsa a helyesbítést. A felhasználóknak jogukban áll ellenőrizni adataik pontosságát, és kérni, hogy frissítsék vagy kijavítsák. Korlátozza adataik feldolgozását. A felhasználóknak bizonyos feltételek mellett korlátozniuk kell adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos semmilyen más célra nem kezeli az adatokat, nem tárolja. Személyes adataikat törölni vagy más módon eltávolítani. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joga van ahhoz, hogy adatainak törlését a tulajdonostól szerezzék be. Adja meg az adataikat, és továbbítsa azt egy másik vezérlőnek. A felhasználóknak joga van ahhoz, hogy strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban, és ha technikailag kivitelezhető, átvehetik adataikat egy másik vezérlőnek bármi akadály nélkül. Ez a rendelkezés alkalmazandó, feltéve, hogy az adatokat automatizált módon feldolgozzák, és a feldolgozás a Felhasználó beleegyezésén alapul, olyan szerződésre, amelyre a Felhasználó részei vagy szerződéskötés előtti kötelezettségeik. Panaszkodik a panaszra. A felhasználóknak jogukban áll az igényüket az illetékes adatvédelmi hatóságuk elé terjeszteni.

A feldolgozás elleni kifogás joga

Ahol a személyes adatok közérdekből történő feldolgozása, a Tulajdonos tulajdonában álló hivatalos személy vagy a Tulajdonos jogos érdekei érdekében a Felhasználók kifogást emelhetnek az ilyen feldolgozással, saját helyzetükhöz kapcsolódó indokolják a kifogást. A felhasználóknak tudniuk kell azonban, hogy személyes adataik közvetlen marketing célokra történő feldolgozásakor bármikor ellenezhetik a feldolgozást anélkül, hogy bármilyen indokolást megadnának. Ha megtudja, hogy a Tulajdonos a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza fel, a Felhasználók hivatkozhatnak a jelen dokumentum vonatkozó részeire.

Hogyan gyakorolhatják ezeket a jogokat

A Felhasználói jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérés a Tulajdonos részére a jelen dokumentumban található elérhetőségeken keresztül érhető el. Ezek a kérelmek ingyenesen vehetők igénybe, és a tulajdonos a lehető legkorábban és mindig egy hónapon belül kezeli.

Tulajdonos és adatkezelő

Lone Traveler
Balazs Fodor
Birmingham (UK)
Kapcsolat: Contact

Cookie Policy

Ez az alkalmazás cookie-kat használ. Ha többet szeretne megtudni, és egy részletes cookie-értesítéssel kapcsolatban a Felhasználó konzultálhat. Cookie Policy.

További információ az adatgyűjtésről és feldolgozásról

Jogi eljárás

A Felhasználó Személyes Adatait a Tulajdonos a bíróságon vagy a jelen Szerződés vagy a kapcsolódó Szolgáltatások helytelen használatából eredő esetleges jogi lépések során felhasználhatja jogi úton. A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában kell lennie azzal, hogy a Tulajdonos köteles nyilvánosságra hozni a személyes adatokat a hatóságok kérésére.

További információ a Felhasználó személyes adatairól

Az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő információkon túlmenően ez az Alkalmazás további és kontextuális információkat adhat a Felhasználónak bizonyos szolgáltatásokkal, illetve a személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszer naplók és karbantartás

Üzemeltetési és karbantartási célokra az Alkalmazás és bármely harmadik féltől származó szolgáltatás összegyűjti az ezen alkalmazással (rendszernaplók) történő interakciót rögzítő fájlokat más személyes adatok (például az IP-cím) használatára.

Az ebben a házirendben nem szereplő információ

A személyes adatok gyűjtéséről vagy feldolgozásáról a tulajdonos bármikor kérheti. Kérjük, olvassa el a jelen dokumentum elején található elérhetőségi adatokat.

Hogyan kezeljük a “Nem követni” kéréseket

Ez az alkalmazás nem támogatja a “Ne kövesse nyomon” kéréseket. Annak eldöntéséhez, hogy az általa használt harmadik felek által használt szolgáltatások valamelyike a “Ne kövesse nyomon” kéréseket, kérjük, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

Az adatvédelmi irányelv módosításai

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa az adatvédelmi szabályzatot, ha értesíti a Felhasználóit ezen az oldalon, esetleg ezen Alkalmazáson belül és / vagy – amennyire műszakilag és jogilag megvalósítható – értesítést küld a Felhasználóknak bármely elérhetőségen keresztül a Tulajdonos rendelkezésére áll. Erősen javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt, hivatkozva az alján felsorolt utolsó módosítás dátumára. Ha a Felhasználó tiltja a Szabályzat bármely módosítását, akkor a Felhasználónak meg kell szüntetnie ezt az Alkalmazást, és kérheti, hogy a Tulajdonos eltávolítsa a Személyes Adatokat. Hacsak másképp nincs feltüntetve, az akkor hatályos adatvédelmi irányelv minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet a Tulajdonos a Felhasználókról tartalmaz.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy adatok)

Bármely olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval – ideértve a személyi azonosítószámot is – lehetővé teszi a természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Használati adatok

Az Alkalmazáson keresztül (vagy az alkalmazásban alkalmazott harmadik féltől származó szolgáltatások) automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják: az ezen alkalmazást használó felhasználók, az URI-címek (Uniform Resource Identifier) által használt számítógépek IP-címei vagy domainnevei, a kérelem benyújtásának módja, a kérelem benyújtása a kiszolgálóra, a válaszban kapott fájl mérete, a kiszolgáló válasza (sikeres kimenetel, hiba stb.) státuszát jelző numerikus kód, a származási ország, a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői, az egyes látogatásonkénti pontos idő (pl. az alkalmazáson belüli oldalakra fordított idő) és az alkalmazásban követett útvonal részleteit, különös tekintettel a a meglátogatott oldalak és egyéb paraméterek a készülék operációs rendszeréről és / vagy a felhasználó IT-környezetéről.

Felhasználó

Az Alkalmazást használó személy, aki, hacsak másképp nincs feltüntetve, egybeesik az adatadattal.

Az adatok tárgya

A természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)

Az adatkezelő nevében eljáró természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint dolgozza fel a személyes adatokat.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

A természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit, beleértve a jelen kérelem üzemeltetésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Az Adatkezelő, hacsak másként nem jelezzük, ennek az alkalmazásnak a tulajdonosa.

Ez az Alkalmazás

Az a módszer, amellyel a Felhasználó személyes adatait összegyűjtik és feldolgozzák.

Szolgáltatás

Az alkalmazás által nyújtott szolgáltatás, ahogy azt a relatív kifejezések (ha van) és ezen az oldalon / alkalmazásban leírt módon.

Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a dokumentumban az Európai Unióba történő valamennyi hivatkozás magában foglalja az Európai Unió valamennyi jelenlegi tagállamát és az Európai Gazdasági Térséget.

Sütik

A felhasználó eszközén tárolt kis adatkészletek.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, beleértve az Art. A 2016/67 / EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14. Ez az adatvédelmi irányelv kizárólag erre a kérelemre vonatkozik, amennyiben ez a dokumentum másként nem rendelkezik.

Utolsó frissítés: 2018. május 25